Man ska tro på barn som berättar om sexuella övergrepp!

25Nov09

Kan vi tro på barn, fantiserar de inte. Barn kan givetvis ha en rik fantasi men den syftar till att behärska verkligheten dvs i de flesta fall försköna den i försvarets (överlevnadens) tjänst, aldrig till att svärta ned älskade och närstående personer (Alice Miller)

Om barnet berättar om ett sexuellt övergrepp ska vi tro på vad det säger. Ett barn har inte ord, kunskaper och förståelse för att beskriva en sexuell handling som det inte varit med om.

Även den som inte varit i öknen kan berätta om sand och kameler, och synintryck kan överföras via TV och bio. Men specifika självupplevda händelser och känslor kan aldrig beskrivas på ett personligt sätt av den som aldrig varit närvarande. (Monica Dahlström-Lannes, ”Mot dessa våra minsta”) 

Barn som blir sexuellt utnyttjade känner stor  ångest och maktlöshet och det är svårt för dem att stå ut med övergreppen, men de gör det därför att de älskar sina föräldrar, är beroende av de vuxna eller känner sig delaktiga. Barn berättar när de inte står ut längre. Kanske har förövaren försökt med samlag. Ibland har övergreppen blivit våldsamma eller sadistiska. Ett annat syskon kan ha blivit utsatt för övergrepp. Mamman kan ha bestämt sig för skilsmässa. Ibland har barnet fått information genom tv, utbildning eller på annat sätt som gjort att det förstår att det utsatts för övergrepp. /…/

Det är svårt för barn att berätta att de blivit sexuellt utnyttjade. Barn tänker inte som vuxna och de har inga ord för det som inträffat och många gånger förstår de inte vad som hänt.

Barn tror inte att vuxna ska lyssna på dem och tro dem och de har ofta blivit hotade med exempelvis
-Om du berättar så kommer din katt, kanin, hund etc att dö
-Detta är vår hemlighet, om mamma får veta kommer hon inte att tycka om dig, dö eller inte tro på dig och säga att allt är ditt fel
-Om du berättar kommer jag i fängelse och du kommer att skickas bort.
-Om du berättar kommer ingen tro dig och du kommer aldrig få bo med mamma utan bara mig

Förövare har många olika strategier för att göra barn medgörliga eller till ”medbrottslingar”. De visar inte alltför sällan barnporr och filmer där andra barn blir utsatta och framställer det som händer som något normalt och naturligt. Allt för att normalisera det onormala. De har även satt i system att få barnen att framstå som hjärntvättade och manipulerade att berätta om övergrepp av den andre föräldern. Om dessa barn utreddes ordentligt och myndigheter tog sig tid att lyssna på dom (vilket dom i n t e alltid gör) skulle fler förövare bli fällda och inte bara ca 6% av de anmälda barnskändarna.

De flesta barn försöker på något sätt genom uppförande eller emotionellt eller med vaga termer säga att något inte står rätt till. Men många som försöker berätta avfärdas./…/ Ilband berätar barn i oklara termer

Vad hindrar barn att berätta?
Alla barn har behov av kärlek och fysisk kontakt. När ömhet i form av pussar och smekningar övergår till något sexuellt förstår barnet inte vad som händer. De förväntar sig att vuxna som de litar på och som tycker om dem ska göra dem illa. De tror att vuxna vet vad de gör och sätter lämpliga gränser. Detta innebär att barn blir involverade i en sexuell aktivitet utan att de förstår vad som händer.

Barn lär sig också tidigt att de ska lyda och respektera vuxna./…/Förövare är snabba till att göra barn medskyldiga och barnet tar fort på sig ansvar för medverkan. Förövaren försvarar sig med att de älskar varandra och att alla barn gör så och att barnet ville det i inledningsskedet och at det även tog initiativet till den sexuella aktiviteten.

De säger exempelvis:
-Ibörjan ville du allt
-Kommer du inte ihåg att du alltid drog iväg med mig för att leka
-Jag gör så här för du är väldigt speciell och för att jag älskar dig
-När du sover gillar du visst att jag rör vid dig

Barnet tar på sig skulden
Barn som utsätts för sexuella övergrepp känner sig värdelösa, utnyttade, förvirrade och detta gör att de får dåligt självförtroende. Hur ska de kunna bevisa att en vuxen person utnyttjat dem sexuellt? Om övergreppen skett inom familjen känner barnet att hela familjens framtid ligger i dess händer. Ilband berättar barn och får ingen hjälp och i vissa fall tror barn att vuxna vet men inte bryr sig./…/

Många studier visar att barn har mycket svårt att berätta om sexuella övergrepp. Det har visat sig att barn ibland inte ens berättar när det finns bildbevis på övergrepp. Det har med en otrolig känsla av skuld och skam att göra. Därför är det enormt viktigt att lyssna på barn som berättar men även förhöra misstänkt utsatta barn i en förtrolig miljö så att de vågar berätta. Oavsett om förövaren blir fälld eller inte så måste de här barnen få hjälp! De måste få hjälp och stöd i att  bearbeta sitt trauma för de barn som inte får hjälp får heller ingen chans att läka. Vi återkommer vidare om hur man ska bemöta barn som berättar om övergrepp.

All kursiverad text är lånad ur boken ”Den största hemligheten” av Solveig Sandström-Taylor” och borde vara ett obligatorium för de som arbetar inom socialtjänst och utreder barn som far illa eller får kännedom om barn som berättar. Den borde även finnas på varenda förskola och skolklass. Det är svårt för dom flesta och förstå att en ”vanlig” pappa kan begå sådana här brott  mot sina och/eller andras barn. Men det handlar inte om några vanliga pappor. Utåt sett möjligtvis. Men läs det här inlägget (länk) det handlar om vanlig pappa som våldtog sin dotter och en massa andra barn. Man tror runt ett 40-tal men fälldes ”bara” för brott mot nio av barnen. Han till och med fotade och filmade övergrepp på sin egen dotter och la ut dom på nätet till andra pedofiler. Den här pappan dömdes år 2003 till 7-års fängelse. Men redan inledningsvis sökte han vårdnaden om sin dotter. För han ansåg att hon hade haft en trygg och harmonisk uppväxt och han ville fortsätta vara en del av den. Det är ofta den typen av insiktslöshet som avslöjar deras störning.

Men glöm inte bort det viktigaste: Barn kan i n t e ljuga och berätta om sexuella övergrepp om de inte är självupplevda.

About these ads


3 Responses to “Man ska tro på barn som berättar om sexuella övergrepp!”

  1. 1 Viola

    Det finns hopp!
    Det finns en politiker som kommer att arbeta för att man måste lyssna till barnens röster!
    http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1651&blogg=37569


  1. 1 En dagispedofil häktad « Suspicio
  2. 2 Jaha… så har det hänt igen… Uppdaterad 041209 « Marinas tankar och funderingar

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 50 andra följare

%d bloggers like this: