Vad är en transparent Hilda ijmf med en dold Frimurare…?

20Jul10

Vi blir förvånade över den lilla stormen i vattenglaset som uppstod utifrån det faktum att kvinnliga jurister nätverkar. Att nätverka är något som män gjort i alla tider och dessutom i sektliknande sällskap dit kvinnor aldrig haft tillträde.  I dessa slutna sällskap umgås domare samt andra juridiskt högt uppsatta män, högre kommunala och statliga tjänstemän,  högre befäl inom polis samt försvar, högt uppsatta politiker och näringslivstoppar.

Dessa insynsskyddade grupper är ganska många av vilka ”sällskapet” där Sven Otto Littorin är medlem sedan 1998 bara är en. Sedan finns Frimurarna- läs medlemslistan här - och så Timmermansordern för att nämna några. I Norge gick förövrigt  fiskeriministerna ur bl a frimurarna år 2005 efter att ha blivit kritiserad för befarad risk för jäv och vänskapskorruption.

Hur kommer det sig att ingen granskar dessa  sällskap och dess medlemmar? Är det inte märkligt att det inte protesteras mer mot att makthavare och beslutsfattare umgås i slutna kretsar där medlemsskap inte bara baseras på plats i samhälls hiearkin utan även på kön? Än värre är att högt uppsatta inom rättssystemet ingår i dessa sammanhang. Alltför många skulle vi vilja säga.

Maria Abrahamsson, föredetta ledarskribent på SvD och numera Moderat politiker skrev ett kritiskt  inlägg om JK:s medlemsskap i juristnätverket för kvinnor - ”Hilda”. En partikamrat till henne, Elisabeth Svantesson skrev en debattartikel i SvD den 16 juli 2010 där hon anser att Justitiekansler Anna Skarhed bör lämna nätverket ”Hilda”.

JK bör lämna nätverket Hilda. Elisabeth Svantesson, moderat ledamot i Riksrevisionens styrelse, riktar hård kritik mot bland andra Justitiekansler Anna Skarhed för att hon är medlem i det kvinnliga nätverket Hilda där flera toppchefer inom rättsväsendet ingår.

Hon motiverar sitt ställningstagande med att det är ”obehagligt” att Anna Skarhed är en av ett 40-tal kvinnliga jurister som är med i ”Hilda” då  JK ämbetet är grundbult i vårt rättssamhälle som har till uppgift att bedriva tillsyn över myndigheter och domstolar.  Och hon skriver även att JK har som uppgift och ”mandat att värna integriteten och yttrandefriheten samt rättssäkerheten i den offentliga verksamheten.

Ja, vi är många som undrar varför inte f d JK Göran Lambertz under sina år på ämbetet påmindes om det? Det var lite väl många som slet och drog i honom. Kanske var det orsaken till att han ibland gick  lite över sina befogenheter eller man kanske ska säga att hans intresse sträckte sig över hans ämbetsutövande. Var fanns Abrahamsson och Svantesson d å med sin kritik mot JK? Där fanns ju en del konkreta handlingar att ifrågasätta, här kritiserar man nya JK utifrån befarad oro.  Eller har vi missat något? Har JK Anna Skarhed gjort sig skyldig till något klandervärt kopplat till sitt ämbete utifrån  sitt medlemsskap i Hilda?

Svantesson är dock medveten om att även mäns deltagande i informella nätverk riskerar skapa jävssituationer. Men här nämner hon dock inganamn, eller kräver någons uträde och hon tar heller inte upp situationer där man kan misstänka att lojalitet mellan medlemmar gått före lag och rätt. Men man kan misstänka att det för känsligt.

/…/Detta är frågor som måste diskuteras både i detta fall och i alla andra fall där mäns nätverk riskerar att skapa jävsituationer. Det är självklart lika illa om det är män eller kvinnor som ger varandra felaktiga fördelar inom domstolsväsendet eftersom det finns få saker som är så viktiga i en demokrati som att ha ett fungerande rättsväsende och domare som har integritet/…/

Ja, för att ta ett litet exempel som skapat en del funderingar. (Det finns fler och vi får nog anledning att återkomma om det). Åklagare Stefan Lindblom var en av de åklagare som la ner flest utredningar om sexualbrott under år 2008. Flest felaktigt nedlagda fall under förra året har Stefan Lindblom vid Norrorts åklagarkammare i Stockholm: fyra stycken. – Jag vill inte kommentera det, säger han. Länk till artikeln. Han är Frimurare! (se länk under Solna)

Ja, nu ska man inte vara konspiratorisk, det kan ju vara en ren slump. Men vore det inte intressant att titta lite närmare på de fall han lade ner och se om det finns eventuellt jäv som ligger bakom? Ja, vi menar blott att det INTE kan UTESLUTAS med anledning av att han är en av tusentals medlemmar i den slutna Frimurarsekten.  Eller hur? Vem granskar sådant? Ingen.

Abrahamsson och Svantesson borde inse att JK Anna Skarheds medlemsskap i Hilda är det minsta bekymret i dylika sammanhang.  Är det inte rimligare att kräva att alla inom rättssystemet förväntas ta avstånd från medlemsskap i slutna grupper?  Ja, det anser i alla fall vi på suspicio. I övrigt beklämmande att ge sig på transparenta Hildor  i stället för fula fiskar.  Snacka om att sila mygg och svälja kameler…

About these ads


One Response to “Vad är en transparent Hilda ijmf med en dold Frimurare…?”

  1. Ska Anna Skarhed gå ur Hilda så ska varenda individ inom rättssystemet som ingår i ett nätverk tvingas gå ur. I synnerhet ur de nätverk som saknar fullständig insyn. Allt annat vore ett rent hyckleri!Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 50 andra följare

%d bloggers like this: