Det finns förklaringar till misstron…uppdaterad

11Feb11

Vi skrev ett inlägg den 14 januari 2011 om straffrättsprofessorn Madeleine Leijonhufvuds kritik i en DN artikel samma dag med rubriken: HD-dom gör det omöjligt att fälla för sexövergrepp

I artikeln kritiserade Madeleina Leijonhufvud högsta domstolen (HD) och Göran Lambertz:s skriftliga tillägg i  en dom (28 dec 2010) om barnsexbrott.

Det var utifrån sin roll som ämbetsman på HD Göran Lambertz skrev ett tillägg i domslutet (som kan bli ett prejudikat)  att man bl.a ska ifrågasätta barnsexbrottsoffer och väga in misstanken om att deras anmälan kan bottna i att de vill tillskansa sig ekonomiska fördelar!

Göran Lambertz har genom åren gjort sig ökänd för en rad tveksamma beslut och uttalanden.

På den tiden då han var Justitiekansler (JK) fick han kritik av bl.a Madeleine Leijonhufvud för sitt beslut om att en domare i högsta domstolen (HD) skulle få behålla sitt arbete trots att denne gjort sig skyldig till brott mot sexköpslagen. Länk

JK kritiseras för beslut om HD-domare

Professorn i straffrätt Madeleine Leijonhufvud kritiserar justiekanslern (JK) Göran Lambertz beslut att justi- tierådet Leif Thorsson – som köpt sex av en 20-åring – inte är uppenbarligen olämplig att döma i Högsta domstolen.Leijonhufvud hävdar att JK tagit ett beslut som enligt grundlagen ska fat- tas av Högsta domstolen. Hon skriver på DN Debatt att JK:s hantering har lett till en helt ohållbar situation.

-Högsta domstolen måste behålla, som fullvärdig ledamot, en person vars lämplighet kanske flertalet av dem starkt ifrågasätter, skriver hon.Leijonhufvud anser också att rättsväsendet har skadats allvarligt genom det inträffade.

JK Göran Lambertz tillbakavisar Leijonhufvuds kritik. Han säger till Rapport: -Jag anser att hon har fel. Det är mitt ansvar att bedöma själv om justitierådet ska anses uppenbarligen olämplig så är lagen gjord och Madeleine Leijonhufvud har hittat på en egen lagregel som inte finns/…/

Det var inte  bara JK Göran Lambertz som försvarade sexbrottslingen. Ordförande i Högsta domstolen Bo Svensson såg inte heller så allvarligt på brottet och tyckte sexköpet till och med kunde vara en fördel i domarens ämbetsutövande: HD-ordförande skämtar om domarens sexköp. Sexköpande HD-domare får jobba kvar. HD-domaren Leif Thorsson får fortsätta döma i sexmål. Trots att han själv brutit mot lagen. Chefen för HD justitierådet Bo Svensson pratade i går skämtsamt om att kollegans sexköp inte behövde vara en nackdel/…/

Många var kritiska till beslutet att den dömde HD- domaren skulle få arbeta kvar i Högsta domstolen, en del politiker vågade till och med uttrycka sitt missnöje helt öppet:  Politiker: HD:s anseende skadat. Högsta domstolens anseende har skadats av att justitierådet Leif Thorsson får kvarstå i tjänsten och av Bo Svenssons bagatelliserande av sexköp. Det anser flera politiker som TT talat med.

Men vad hjälpte missnöjet och kritiken. Det hela slutade som det brukar göra när makteliten har sista ordet:  

Sexköpsdömd domare får döma igen

Att sådana beslut inte har något stöd av befolkningen spelar ingen som helst roll och så undrar man varför svenskarnas förtroende för rättssystemet är så lågt….

Vi går dock mot nya öppnare tider och sådana här beslut kommer sannolikt tillhöra historien.

Tack Madeleine Leijonhufvud för ditt mod och ditt rättspatos.  Sverige och framförallt rättssystemet behöver fler av din sort och färre av den andra….Apropå sexköpsdömde Domaren från tidningen FOKUS:

Uppdaterad 12 feb 2011: Vi kände inte till att Göran Lambertz var en udda typ även privat – förrän vi läste hans krönika i UNT 22 maj 2010.

Jag har en jobbig granne och ville testa honom lite. Jag tog några kort på honom i smyg och arrangerade dem med hjälp av datorns fotobehandlingsprogram. De färdiga fotografierna blev inte så trevliga för honom, om jag säger så. Några satte jag upp på stolpar och träd i kvarteret. Då tömde han ut sina skräppåsar på vår trappa. När jag satte upp de allra elakaste fotografierna började han hota mig[...]

Jisses!! Är detta ett förväntat beteende av en man på en av Sveriges högsta ämbeten?  Vad är det för stollar egentligen som befolkar vår högsta domstol?

Btw. Grannen får gärna kontakta oss på tipsaoss@gmail.com för att berätta mer om trakasserierna.

About these ads


9 Responses to “Det finns förklaringar till misstron…uppdaterad”

 1. Frågan är om Thorsson kan bli ”lottad” att döma i Hedmanfallet? Eller Lambertz, dåvarande JK ,som gav sitt stöd till samme Thorsson?

 2. Bra sammanfattning. Jag har försökt följa tråden på flash men den är så lång och svår att överblicka.
  Det är otroligt märkligt att det är så tyst om nätverket runt GL. Att vara kopplare betyder just att sälja någon till någon annan. Hur kan det vara så tyst om när en hög polischef agerar på detta sätt? Hade inte GL haft sådana fiender p g a sitt jämställdhetsarbete så hade han kanske inte heller avslöjats. Vad säger det i så fall?

  • Hej och tack för din kommentar S.L. Tyvärr ser det ut som om Göran Lindberg endast är toppen på ett isberg. Han är inte ensam inom rättsväsendet om att ha det här beteendet. Många tror även att man offrat honom för att skydda andra, inte bara inom rättsväsendet utan andra på högre ämbeten. Flashbacktråden om honom är riktigt bra och en hel del på den är fakta men där finns även intressanta spekulationer. Dokument bekräftar att han inte varit ensam och frågan är varför inte media gräver mer i dessa.

   Media-journalister är tredje statsmakten och i den uppgiften ingår bland annat att granska makthavare och andra beslutsfattare. De har helt klart brustit i sin uppgift när det gäller det här fallet. Artikeln i Fokus var bra och ett ypperligt försök i att trängare djupare i frågan vem G.L egentligen är. Men vi saknar djupdyk i hur detta kan pågå så länge och vilka det är som skyddat Göran Lindberg och som ingått i hans krets eller liknande nätverk.
   mvh
   KIM mfl

 3. 4 Jonathan Lindborg

  Jag inser att vi inte lär hålla med varandra huruvida Leif Thorsson borde ha fått fortsätta som domare eller inte efter att han dömdes till böter, liksom inte heller hurvida Göran Lambertzs uttalande, tilläggsyttrande i HD-avgörandet. Inte heller HD-domen lär vi bli överens om.

  Men jag måste fråga, på vilket sätt gör Leif Thorssons bakgrund honom olämplig att döma i ett mål om samerätt?? Jag håller med om att han inte bör döma i sexköp och han har själv avstått från dessa mål, men detta handlar om något helt annat.

  • Tack för din kommentar. Riktigt kul att du vågar kommentera trots att du inte instämmer i det vi skriver och tack för att du gör det utan agg.

   Frågan är inte om Thorsson är lämpad att döma i mål om samerätt. Saken är den att Thorson inte är lämplig att döma i något mål överhuvudtaget eftersom hans trovärdighet och förtroendekapital sjönk till botten efter att han själv begick ett brott och dömdes för det.

   I själva verket är hans fortsatta ämbetsutövning enbart en bekräftelse på hur ruttet vissa delar av vårt rättsväsende är. Att han fick behålla jobbet bidrog inte till annat än ställa till skada när det gäller upprätthållandet av allmänhetens förtroende för rättssystemet (ett förtroende som idag är alarmerande lågt)

   Att han fick behålla jobbet bidrog till att respekten för hela domarkåren sjunkit rejält. Vi har inga undersökningar eller studier som bekräftar just detta utan lutar oss enbart till det som sägs ute i stugorna och det som diskuteras bland de som arbetar med att upprätthålla lagen i Sverige samt vad forskare och professorer inom kriminologi och straffrättssystem givit uttryck för.

   Om Thorsson haft någon som helst självrespekt samt dito för sitt bidrag till att upprätthålla förtroendet för HD skulle han självmant ha valt att säga upp sig. Att han stannar kvar ger ju även en hint om honom som person.

   mvh
   KIM mfl

   • 6 Jonathan Lindborg

    Tycker du verkligen att ett misstag ska föranleda att en domare ska behöva lämna sin tjänst? Ingen är ju felfri – det finns en människa bakom kostymen…
    Det var ju ett bötesbrott han begick, och det var just bara böter han dömdes till. Hade domare fått lämna sina tjänster för att de hade begått sexköp, så hade de fått göra det om de gick andra bötesbrott, såsom trafikhastighetsöverträdelser m.m.

    Jag tror inte att små lagöverträdelser behöver minska allmänhetens förtroende för domarkåren, tvärtom kanske det för en del kan öka tilltron, då de inblandade parterna kanske får en känsla att det är vanliga människor av kött och blod som avgör fallet.

    • Hej igen Jonathan och tack för din kommentar.

     Först vill jag bara poängtera att i det här fallet är det inte enbart min personliga åsikt utan övriga på Suspicio bloggen instämmer i detta med att en domare som begått ett lagbrott inte är lämpad att döma andra.

     Det finns naturligtvis en poäng i det du skriver och som vi självklart inte blundar för. Men en domares och domstols trovärdighet bottnar just i att de som dömer andra är föredömen. Visst är det mänskligt att fela, och visst begår domare och nämndemän lagbrott men som i många andra yrken där människor blivit dömda ”privat” så får de ta konsekvenserna av brotten och byta jobb. Varför ska just domare vara ett undantag från den regeln? Det är snarare tvärtom – att kraven på domare, nämndemän och poliser ska vara ännu högre.

     Det finns en väldigt låg tolerans ute i samhället för anställda inom rättsväsendet som begår brott. Tvärtom så finns det ett enormt förakt för just lagbrytare inom rättssystemet och respekten för hela rättssystemet blir lågt när man låter dessa ämbetesmän slippa undan.

     Det låter lite som du inte kan se problemet ur ett brett samhällsperspektiv. Det skulle inte förvåna mig om domarna och HD själva tror att det är som du säger att människor får en bild av att även en domare är en ”människa av kött och blod” och kan begå misstag. Det är dessvärre inte alls på det sättet, det är snarare -”vem är d u att döma andra som själv begått brott”.

     Sen får man heller inte glömma bort att det är ytterst liten marginell grupp i samhället som köper sex av 19-åriga pojkar. Att en domare i HD tillhör denna marginella brottskategori ökar som sagt inte hans trovärdighet utan snarare tvärtom. Man får heller inte glömma att i förhållande till antalet människor så är det ytterst få som begår brott i form av sexköp. Enligt studier är det heller inget vanligt ”svennebrott” utan det är oftast höginkomsttagare på högre positioner i samhället. Normalsvensken är varken rik eller besitter makt eller innehar en högre position.

     Nu blev det ett långt och kanske lite rörigt svar. Men jag hoppas ändå det gav en bild av hur vi på Suspicio ställer oss till det här.
     mvh
     KIM mfl

     • Vill förtydliga att vi uppskattar att du kommenterat detta och utifrån ditt perspektiv. Det är inte meningen att låta som vi besitter någon expertkunskap eller anser att just våra åsikter är de rätta. Jag skrev helt enkelt ner hur v i på Suspicio ser på saken. Men när det kommer in kommentarer som din då får man anledning att tänka till både en och två gånger om fundera på om det finns andra perspektiv vi glömt eller om man betrakta det här ur fler perspektiv och ändra sin åsikt i något avseende eller kanske omvärdera något man tidigare tänkt och tyckt för att det kommer in andra nyanser eller kunskap som vi tidigare inte tagit hänsyn till. Men i det här fallet står vi fast. Det betyder å andra sidan inte Jonathan att vi inte förstår ditt förhållningssätt eller fråntar dig rätten att ha de åsikter du har.

      Beundrar och respekterar ditt ärliga försök att belysa detta ur en annan synvinkel samt för din respektfulla ton. Du är varmt välkommen att fortsätta kommentera.

      mvh
      KIM

 4. 9 Jonathan Lindborg

  testar,Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 50 andra följare

%d bloggers like this: