Orimliga beviskrav bidrar inte till rättssäkerhet…

30Aug11

I ett rättssamhälle ska ingen oskyldig kunna dömas för ett brott som denne inte har begått, men en som gjort sig skyldig till ett brott ska heller inte kunna gå fri då bevisning finns som bekräftar att gärningspersonen är skyldig.

Hellre fria än fälla. Jovisst, men i Sverige åtalas och döms inte mer än 3 % av alla anmälda barnskändare!  Det är ingen överdrift och hävda att rättssäkerheten satt ur spel när det gäller sexbrott mot barn. Det här med att barnsexbrottsoffer inte får rättslig upprättelse får naturligtvis en mängd oerhört allvarliga konsekvenser för brottsoffren men på sikt kanske även för förövarna.

Anders Bergstedt är f.d kriminalinspektör och skrev om orimliga beviskrav i ett newsmillinlägg den 19 augusti 2011:

Kriminalinspektör: Orimliga beviskrav leder till absurda frikännanden

Frikännanden i flera uppmärksammade domar visar att kravet på bevis numer är för högt i hovrätterna. Nämndemännen ligger uppenbarligen närmare rättvisan än juristerna. Det skriver Anders Bergstedt, pensionerad kriminalinspektör

Grunden i det svenska rättssystemet har alltid varit att domar skall avspegla rättvisa. Det har varit allmänhetens krav och trygghet. På senare år har flera uppmärksammade fall slutat i friande dom trots att bevisningen varit stark och annan gärningsman uteslutits. Det är mestadels jurister i hovrätterna som ligger bakom denna utveckling som medfört att uppenbart skyldiga istället fått höga skadestånd. Frikännandena har byggt på orimligt tvivel. Frågan är var gränsen skall gå om man hellre skall fria än fälla men ändå behålla allmänhetens förtroende.[...]

[...]Sannolikt har förre JK Göran Lambertz rapport om felaktigt dömda i incest och våldtäktsärenden startat en process där man ifrågasatt bevisning. Debatten beträffande Thomas Quick och resningsansökningarna har ytterligare skakat om i rättssamhället. Det har lett till att bevisning som höll för 25 år sedan inte håller idag. Men pendeln har slagit för långt åt andra hållet och man kräver numera bevisning in absurdum. Jag påstår att det allmänna rättsmedvetandet inte klarar dessa frikännanden, [...] http://www.newsmill.se/artikel/2011/08/19/kriminalinspekt-r-orimliga-beviskrav-leder-till-absurda-frik-nnanden

Artiklar, blogginlägg och krönikor med brottsofferperspektiv brukar oftast följas av ett kommentarsfält präglat av aggressiva och hatfyllda personangrepp och/eller smutskastning.  Det är lätt att få intryck av att mängden ”hatare” är enorm, men vid närmare granskning vågar vi påstå att det ofta rör sig om samma grupper av individer som gör sig gällande med sina hatkommentarer vilka tycks ha som syfte att skjuta fokus från viktiga sakfrågor. Senaste ”trenden” tycks vara att peka ut alla som har ett brottsofferspektiv som rabiatfeminister och liknande.

Vi anser inte att dessa individer är värda att tas på allvar och valde därför  för några år sedan att inte släppa fram sådana kommentarer i vår blogg. Ett beslut vi inte ångrar. Vi värdesätter både vår egen och andras tid och energi så pass mycket att vi anser det vara helt bortkastat att bemöta sådana som inte tycks ha något annat syfte än att förminska och förlöjliga problemen vi försöker lyfta fram.

Nåväl, Anders Bergstedt fick naturligtvis ta emot samma påhopp som andra som skriver om ämnen ur ett brottsofferperspektiv men Anders Bergstedt valde att bemöta brottsofferföraktet som dök upp i kommentarsfältet till hans newsmillartikel.

Trots att vi själva tagit beslut om att inte bemöta sådana är det ibland oerhört skönt att se andra markera var gränserna går. Så länge det inte leder till att artikelförfattare gör oändliga försök att seriöst bemöta ”hatare” utan endast visar ett kort och koncist ställningstagande kan man inte annat än uppskatta gesten. Till skillnad mot de som år efter år plågar sig själva och sina läsare genom att försöka resonera med dessa oresonabla individer.

Anders Bergstedt skriver bl.a så här i en kommentar:

[...] Det är ORIMLIGT TVIVEL att inte godta den breda bevisningen i det ärendet. (red: mht fallet Joy Rahman) Det förvånar mig att ingen tar upp brottsofferperspektivet. Den mördade kvinnans fyra barn, hennes föräldrar och syskon får ingen upprättelse och rättvisa. Samma sak gäller ”tio frikända.” Det innebär hypotetiskt att kanske hundra brottoffer inte får rättvisa trots att bara en av tio är skyldig ! Förstår du min argumentation ? Jag vänder mig mot den föraktfulla tonen mot poliser,åklagare och nämndemän som de oseriösa kommentarerna visar. Jag skulle vilja bredda debatten med flera artiklar i ämnet där man tar in brottsofferprespektivet som vi i Stiftelsen Tryggare Sverige ömmar speciellt för [...]

Undrar förövrigt hur många fler friade förövare vårt allmänna rättsmedvetenande klarar av? När det gäller sexbrott mot barn anser vi att  gränsen för det orimliga passerats för länge sedan när 97 % av de anmälda barnskändarna varken varken åtalas eller döms för sina brott.

E n konsekvens av detta är att barnskändare kan fortsätta begå sexbrott mot barn eftersom de sällan slutar med mindre att de åker fast och fängslas. I övrigt har Anders Bergstedt skrivit en mycket bra kommentar i ett annat newsmillinlägg:

[...]Punktmarkering av frigivna återfallsbrottslingar och maximal hjälp till brottsdrabbade som själva engagerar sig skulle göra polisarbetet roligare och effektivare [...]

Föresten, läs hela Anders Bergstedts artikel eftersom han i den behandlar ett viktigt ämne. Länk här . Ja, och så undrar vi lite över varför det är så få newsmillartiklar under ett så  viktigt ämne som POLISER?

Tror ni inte allmänheten skulle uppskatta väldigt mycket om engagerade poliser gjorde sina röster hörda? Vi skulle tycka det var oerhört intressant om fler  poliser skrev artiklar och beskrev sitt arbete på lättillgängliga forum som exempelvis newsmill.

Vi på Suspicio har tidigare efterlyst rösterna från  advokater, domare, poliser, utredare både inom polis och socialtjänst samt andra som kommer i kontakt med sexbrott mot barn. Deras röster skulle bidra till att nyansera många lekmanna diskussioner om ämnet – debatten borde uteslutande präglas av fakta och sanning och inte av lögner och propaganda som syftar till att förminska problemet och smutskasta brottsoffren genom att peka ut dem som lögnare….

About these ads


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 50 andra följare

%d bloggers like this: