Ett svar som säger det mesta…

13Apr12

Den 26 mars 2012 skrev bloggaren Shedlight ett inlägg om domslut som nedvärderar brottsoffren. Del av inlägget:

Ytterligare en dom som nedvärderar brottsoffer, Tillägg: Dom. Nu har Hovrätten i Skåne/Bleking gjort det igen. Trollat bort brottsoffer. DN, SvD skriver om det. De har i en dom nedgraderat åtalet i människohandel till grovt koppleri. Och medhjälp till människohandel till koppleri. Av det urpsrungliga åtalet där  kvinnor lurades så valde domstolen att endast döma gärningsmännen för att, tja,  bara ha stört någon sorts allmän ordning [...] Läs resten här

En av Shedlights läsare berättade att hen kontaktat justieminister Ask angående – det vi anser vara – rättsskandalen:

Som en parantes kan vi nämna att Shedlight skriver ofta intressanta inlägg om bl.a bristerna inom rättssystemet när det gäller tillvaratagandet av brottsoffrens rättssäkerhet. Hon skrev ett intressant och läsvärt inlägg (som vi hänvisat till tidigare) den 1 april:

 [...}GP skriver åklagare Thomas Ahlstranden debattartikel där han pekar på en utveckling som skett i domstolarna under senare år. I  fyra punkter visar Ahlstrand vad som har hänt. Fyra idéer ligger bakom Det beror på fyra idéer som, utan lagstiftning eller egentlig debatt, fått fotfäste bland inflytelserika jurister. -Den första idén är tanken att domstolarna ska inte söka sanningen, bara det som är bevisat. En i sig sund tanke som till överdrift leder till idén om rättegångar som spel, som tävlingar, som teater.  -Den andra tanken, som är en överdriven misstolkning av en princip från Europadomstolen för mänskliga rättigheter, är att det spelar ingen roll vad den misstänkte säger, om han ljuger eller ljugit, eller bara tigit sig i genom en polisutredning och rättegång; det är vad han säger sista gången, i rättegången när han vet vad alla andra har sagt och känner till all bevisning som finns, som räknas. -Den tredje tanken är att det spelar ingen roll hur många bevis för en misstänkts skuld som finns; de får inte vägas samman till ett helt. -Den fjärde idén är att åklagaren inte bara har bevisbördan för vad som hänt i yttre mening, utan även vad som hänt inne i den misstänkte personens huvud. [...] Läs hela inlägget här

För att återgå till sakfrågan så berättar läsaren Tittarstorm  den 6 april 2012   under ett av Shedlights senare  inlägg att hen har fått svar på sitt mejl:

Jag kan meddela att jag nu fått svar på mitt mail till Beatrice Ask.

Som vanligt när man mailar eller skriver till riksdagsledamöter eller regeringsmedlemmar så får man inte svar på de frågor man faktiskt ställer, det man får är politisk propaganda och svar på helt andra frågor. Så även nu. Jag ställde frågor om regeringens ansvar för kvinnors och barns rättssäkerhet och mänskliga rättigheter med avseende på sexuellt våld. Jag undrade över kraven på domarkårens kompentens i dessa frågor och om kraven på deras kompetens i dessa frågor. Jag fick svar på hur man följer upp sexualbrottslagstiftningen. Jag upprepade då mina frågor och förtydligade att de inte gällde lagstiftningen, som visserligen bör följas upp och utvärderas, utan i tillämpningen av lagarna.

Då kom svaret: Domstolarna har en självständig ställning i förhållande till regeringen. När det gäller ”kompetensen och attityderna” hos domarkåren föreslår jag att du vänder dig till domstolarna med dina synpunkter.

Kvinnor kan med andra ord inte påräkna något intresse från regeringen i frågan om hur deras lagar tillämpas eller för de attityder som möter kvinnor och barn i rättssalarna eller för att säkerställa kvinnors och barns rättsäkerhet och mänskliga rättigheter. Vi förväntas själva kontakta domstolarna om vi är missnöjda.

Detta svar är lämnat av en Katarina Lindqvist på informationsenheten på justitiedepartementet. Hon skickade en länk till SOU 2010:71 som gäller sexualbrottslagstiftningen – utvärdering och reformförslag, och i ärlighetens namn har jag inte läst den ännu. Med lite tur framgår det som Katarina påstår ska framgå om lagarnas tillämpning i den. Jag får ta det när jag har tid och lust

Jag hoppas alla kvinnor tänker på detta när de står i valbåset 2014. Vill de ha ett rättssäkert land för sina döttrar och för sig själva så är det inte alliansen som är rätt val. Läs hela inlägget och kommentaren här

Det var ett ytterst intressant men framförallt ett alarmerande svar som TS fick från justitiedepartementet. Om fler skrev till ansvariga ministrar och krävde svar på hur de avser komma tillrätta med bristerna inom rättssystemet skulle vi kanske slippa dessa floskler och deras sedvanliga ansvarsförskjutning.

Bra gjort Tittarstorm. Hoppas fler följer ditt exempel, ju fler vi blir som trycker på och uppmärksammar problemen samt k r ä v e r att våra folkvalda agerar, desto svårare blir det för dem att blunda och tiga ihjäl problemen….

****

Ni får väldigt gärna höra av er med mejl och/eller brev ni skickat till makthavarna ( i liknande frågor rörande rättssystemet/brottsoffer/rättsskandaler etc) tillsammans med svaren ni erhållit - så publicerar vi dessa mer än gärna i bloggen.

About these ads


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 50 andra följare

%d bloggers like this: