Sexbrottsförebyggande insatser….

19Apr12

Förebyggande behandling för presumtiva förövare

Vid Centrum för Andrologi och Sexualmedicin (CASM) på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, arbetar man med förebyggande behandling för att motverka sexuella övergrepp. Mottagningen har funnits i sin nuvarande form sedan 2006 och har nu fått utökade resurser för att förenkla kontaktvägarna och öka kännedomen om verksamheten.

– Grunden för vårt arbete är att försöka nå personer som på ett eller annat sätt oroar sig för sina tankar, fantasier eller handlingar, innan det händer något, och att ge hjälp för detta, berättar Katarina Öberg, som är psykolog och psykoterapeut, och arbetar med såväl den initiala utredningsdelen som med behandling på mottagningen.

Katarina Öberg jobbar främst med patienter med sexuell avvikelse eller hypersexuell störning och hon leder även forskningsprojekt, bland annat om utveckling av behandlingsprogram.

Fokus i behandlingen ligger på att patienten ska lära sig att kontrollera sina impulser och försöka förstå sig själv och sitt beteende samt i vilka situationer beteendet uppstår, för att sedan kunna vända det i en annan riktning.

– Det är viktigt att hålla isär, att när man pratar om sexuella övergrepp och ofredanden, då pratar man om juridiska begrepp. Hos oss pratar vi om medicinska begrepp, de tillstånd eller svårigheter hos personer som ökar risken för dessa handlingar. Det är personer med detta riskbeteende vi försöker identifiera och erbjuda behandling, säger Katarina Öberg. [...]

Hur ser det ut internationellt?

– Allra längst har man kommit i USA och Kanada, men även Norge och Danmark har sexologiska mottagningar för personer med riskbeteende för sexuella övergrepp. Och med det nya anslaget är vi också på gång, menar Katarina Öberg, som är extra nöjd över den Hjälptelefon som centret snart kommer att starta upp och då bli först i Skandinavien med.

– Vi har tagit inspiration ifrån två exempel, varav det ena är Storbritannien, där man har haft den här verksamheten i drygt tio år, under namnet ”Stop it now”. Deras telefonverksamhet vänder sig främst till anhöriga och till personal inom skola och omsorg. Det andra exemplet är ett tyskt projekt, som heter ”Child protection prevention”, i Berlin, och är en verksamhet som riktar sig specifikt och erbjuder hjälp till personer som har ett sexuellt intresse för barn, berättar hon[...]

Hur ser du på framtiden?

– Jag skulle kunna bli dyster av att så många hör av sig och vill ha hjälp eftersom det visar på att det här är ett inte alltför ovanligt förekommande problem. Men att fler hör av sig och tar ansvar för sitt beteende och söker hjälp för det, är ju positivt och glädjande. Med ökade resurser kommer vi att kunna nå ännu fler, konstaterar Katarina Öberg. [...] Länk till artikeln i sin helhet på sajten Hopp

About these ads


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 50 andra följare

%d bloggers like this: