Många länder har förbud mot animerad barnporr…

18Jun12

En del röster försöker göra gällande att Sverige på något sätt skulle  vara – eller rättare sagt v a r i t som man måste säga efter HD:s dom 15 juni 2012 - unikt i att betrakta digitala våldäkter på barn som ett brott. Canada, Australien, USA, Norge, Nederländerna, Nya Zeeland är länder som har förbjudit animerad barnporr eller pseudofotografier av våldtäkter på barn.

Länk till googleöversättning av ovanstående samrådsdokumentet om hur man föreslås bekämpa pseudofotografier av barnporr, dokumentet  avser England, Wales, Nordirland och Skottland.  Dokumentet finns på den brittiska regeringens hemsida.

I dokumentet ställs  en rad frågor som representanter för respektive land ska besvara. Här visas prov på förmåga att hantera frågan ur fler än ett perspektiv, vilket är mer än man kan säga om pro animeradbarnporrförespråkarna här i Sverige som tillsammans med högsta domstolen målat in sig i ett hörn i sina ensidiga ställningstaganden.

HD gick så långt att de ansåg att en av barnporrbilderna - numera kallad bild 39 – de facto ä r barnporr men att mangamannen slipper åtal på grund av sitt yrke. HD delar ut- på eget bevåg - frikort för barnporrinnehav vilket måste vara något helt unikt! Var finns makthavarnas och medias reaktion på detta?

I dokumentet vi länkar till problematiseras den enorma spridningen av animerad barnporr och pseudofoton av sexuella övergrepp på barn och om vilka effekter denna spridning kan föra med sig när det gäller sexualbrott mot barn!  Precis som vi nämnt i våra inlägg tar de också upp allvaret i att man med modern teknik kan göra om riktiga våldtäktsbilder på barn - medvetenheten fanns redan år 2007 då dokumentet är skrivet men i Sverige agerar man idag 2012 som det enbart rör sig om att förbjuda tecknade bilder.

Man diskuterar naturligtvis också vilken brottsförebyggande effekt ett förbud på den typen av bilder har.

Uppenbarligen kom man fram till att det var nödvändigt att lagstifta mot animerad barnporr då det sedan år 2009 är förbjudet i England, Wales och Nordirland!

Internationellt går utvecklingen framåt och man visar en stor medvetenhet kring problemen den tekniska utvecklingen fört med sig - i kampen mot barnporr. Det tycks som Sverige står ensamt om att backa (utvecklingen) och blunda i frågan.

Lägg till att vi har en Högsta domstol som ser mer till mangamannens privata intressen än de allvarliga problem dylika våldtäktsbilder för med sig!

Vi återkommer med fler länkar och besvarar alla kommentarer vid ett senare tillfälle. Det kan också dröja innan era kommentarer blir publicerade.

***

Här är en kommentar från NBTs blogg som visar de vansinniga konsekvenserna av HDs beslut. HD har faktiskt gjort om lagen eftersom lagstiftaren är tydlig med att  ”samlagsbilder” på barn är barnporr oavsett om det är pseudofoton eller animerat….detta är ett fullständigt vansinne…

Vi har föresten haft många internationella besökare senaste dagarna. Bra att den här absurda situationen uppmärksammas internationellt.

About these ads


3 Responses to “Många länder har förbud mot animerad barnporr…”

 1. Bra!
  Mer info om andra länder är faktiskt bra nu här Sverige återigen går mot att vara ett barnporrliberalt land som på 70-80-talet.
  Backlaschen pågår för fullt med HD och och media hand i hand.

  EU ligger också före oss nu med ett direktiv Sverige måste anta.
  I Public Service ondgör man sig över det, och använder Fucking Åmål som exempel på en film som kan förbjudas, så maskar man sin verkliga agenda att få tillgång til mangafierad och animerad/halvanimerad barnporr.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5155700#srcomments

  • Ja, vi tyckte det var viktigt att påpeka att civilserade länder bekämpar barnporr – och inte uppmuntrar den som HD gör. Men även viktigt att belysa problemet ur flera olika perspektiv, vilket vi försökt göra de senaste åren. Tack för länken, den kollar vi vid tillfälle.
   mvh
   Suspicio

 2. ”HD gick så långt att de ansåg att en av barnporrbilderna – numera kallad bild 39 – de facto ä r barnporr men att mangamannen slipper åtal på grund av sitt yrke. HD delar ut- på eget bevåg – frikort för barnporrinnehav vilket måste vara något helt unikt! Var finns makthavarnas och medias reaktion på detta?”

  Ja, det upprörande att han inte fälls för innehavet av den bilden. Som om HD – eller Göran Lambertz – driver någon slags ideologisk kamp för barnporrinnehavares rätt, någon annan förklaring till att han frias kan jag inte se – ett brott är ju ett brott. Omständigheterna som HD räknar uppför att övertyga läsaren om att innehavet var ”försvarligt” är ju i sig smått komiska:

  - SL har bott i Japan, i flera år.
  - SL är expert på japansk kultur, ja faktiskt just Mangabilder.
  - SL har haft väldigt många bilder i sin dator.
  - SL har jobbat som översättare.
  - Den barnpornografiska bilden var en enda.

  När man läser förarbetena till lagen, så förs ett resonemang om i vilka fall försvarlighets-undantaget ska kunna åberopas. Exemplen som anförs där står i bjärt kontrast till det som HD anför, i förarbetena diskuteras barnpornografi-forskare och organisation om bedriver opinionsbildande arbete mot barnporr. Regeringen var i propositionen faktiskt mer restriktiv i bedömningen av vad som gjorde ett innehav försvarligt än vad utredningen som låg till grund för propositionen var. Den som är intresserad ska läsa sid 87-91 i prop 1997/98:43. Jag citerar den viktigaste passagen:

  Inom nyhetsförmedlingen kan man också förutse situationer där det kan finnas behov av att inneha visst barnpornografiskt material under någon tid. Man kan t.ex. tänka sig att en journalist får ta emot en unik bild, vars innehåll är sådant att ett oavvisligt allmänintresse föreligger och där ytterligare efterforskning krävs för att kunna gå vidare i saken.

  Även om det främst är hänsynen till massmediernas och frivilligorganisationernas arbete som här ligger för ögonen är det naturligtvis inte uteslutet att regeln kan vara tillämplig även i andra situationer där en motsvarande intressekonflikt kan uppkomma, t.ex. inom forskningen. Det bör dock understrykas att det inte är meningen att regeln skall träffa någon viss yrkesgrupp generellt sett eller någon viss situation i allmänhet, utan det krävs för straffrihet att det i det enskilda fallet finns särskilda omständigheter som gör att gärningen måste anses uppenbart befogad.

  Högsta domstolen verkar ha dömt utifrån att det skulle ha varit synd om Lundström, om han skulle ha fällts för en enda bild. Högsta domstolen har i varje fall inte använt de principer för bedömning försvarlighet som lagstiftaren angett. (Om man vill vara sarkastisk, och i sådana här lägen kanske det kan vara förlåtligt vara sarkastisk, så kan man ju säga att med tanke på hur många bilder man måste inneha för att dömas för ”grovt barnpornografibrott”, så vore det orättvist om man skulle kunna dömas för ”barnpornografi, ej grovt brott” för innehav av en enda bild).

  Men i alla fall en skribent har reagerat på det underliga resonmanget att hans yrke på något sätt skulle ursäkta innehavet av en i sig kriminaliserad bild. Göteborgspostens kulturchef Gabriel Byström skriver:

  ”En fråga återstår. Den 39:e teckningen. En teckning där det inte handlar om fantasifigurer utan verklighetstrogna människor. Även här frikänns Simon Lundström trots att HD mycket tydligt anser att skyddsintresset är väsentligt större. Och varför då fria? Lundströms bakgrund. Det faktum att han är just expert på japansk kultur, har arbetat som översättare av mangaserier gör innehavet ”försvarligt”. En vanlig person hade däremot med all sannolikhet fällts om teckningen hade påträffats i datorn. Hur det resonemanget går ihop med yttrande- och informationsfrihet är däremot inte lika självklart.”Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 50 andra följare

%d bloggers like this: