Fängelsestraff avskaffas…

23Jun12

I undersökningar avseende svenskarnas syn på straffpåföljd framkommer att majoriteten anser att fängelsestraffen i Sverige inte står i proportion till brotten. Svenskarna anser att straffsatsera är för låga och att straffen ska/bör skärpas.

I rak motsats till vad allmänheten anser föreslår påföljdsutredningen att de som döms till fängelse mindre än ett år ska slippa avtjäna sitt straff på kriminalvårdsanstalt…

Påföljdsutredningen föreslår stora förändringar av påföljdssystemet

Påföljdsutredningen har i dag överlämnat betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) till justitieminister Beatrice Ask. Särskild utredare har varit hovrättspresidenten Fredrik Wersäll.

Utredningen föreslår att de särskilda påföljderna skyddstillsyn och villkorlig dom – som i dag är alternativen till ett fängelsestraff - avskaffas. Påföljdssystemet för vuxna lagöverträdare ska bestå av två påföljder, böter och fängelse. Om ett fängelsestraff är på kortare tid än ett år och den tilltalade tidigare är ostraffad ska fängelsestraffet dömas ut villkorligt - lika för alla brottstyper.  Ett villkorligt fängelsestraff ska alltså, till skillnad mot villkorlig dom och skyddstillsyn, vara bestämt i tid.

Ett villkorligt fängelsestraff ska alltid kombineras med en tilläggssanktion - böter, samhällstjänst, övervakning, hemarrest eller olika former av vård - strängare och mer ingripande ju allvarligare brottet är.

Fängelsestraff på ett år eller mer ska bara kunna dömas ut villkorligt om de kombineras med ingripande missbruksvård eller liknande eller i mycket speciella undantagssituationer.

Vid återfall i brott ska det dömas ut ett villkorligt fängelsestraff med en strängare tilläggssanktion eller ett ovillkorligt fängelsestraff. Det ska också kunna beslutas att ett tidigare utdömt villkorligt fängelsestraff ska verkställas i anstalt.[...] Länk till pressmeddelandet på regeringens hemsida

About these ads


2 Responses to “Fängelsestraff avskaffas…”

 1. Är det inte konstigt att Lambertz, Wersäll och Strömberg får utreda åt regeringen? De har ju alla en känd historia bakom sig som inte är särskilt vacker när det gäller syn på kvinnor och sexualbrott.
  Hur kan domare/jurister inom rättsväsendet få utreda sin egen verksamhet? Borde det inte vara utomstående?
  Så vitt jag förstår går inte till så här i andra länder.

  • De är väl gamla vänner till extremliberalen Geijer som i princip ville avskaffa fängelserna tillsammans med dåtidens sexliberaler. De som var med på 70-talet och gamla sexualbrottsutredningen och släppfångarnalossdetärvår gänget sitter nog på hemmet och jublar….äääntligen. Fast till skillnad från för 40 år sedan så har brottsutvecklingen gått mot ett allt brutalare samhälle så därför är det här förslaget högst märkligt. Som allt annat som rinner mellan händerna på d e d ä r.
   Bli inte förvånad Shedlight. Fortsätt och informera istället och låt oss hoppas fler öppnar ögonen för hur det går till i ankdammen.
   mvh
   SuspicioFölj

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 50 andra följare

%d bloggers like this: