EU domstolen nära att fälla Sverige…

09Jul12

Europadomstolen nära fälla Sverige för smygfilmning

Mannen smygfilmde sin 14-åriga styvdotter i duschen. Tre av sju domare i Europadomstolen ville fälla Sverige för brister i den svenska lagstiftningen.

Hovrätten konstaterade att det inte är straffbart att smygfilma människor och friade därmed mannen för sexuelllt ofredande av sin 14-åriga styvdotter. Högsta domstolen tog inte upp målet till prövning.

Europadomstolen har idag meddelat friande dom mot Sverige med fyra domare mot tre, inklusive domstolens president. De skiljaktiga anser att det finns brister i den svenska lagstiftningen eftersom det saknas skydd mot smygfilmining i intima situationer.

Advokat Jan Södergren som är flickans ombud säger i en kommentar i ett pressmeddelande att han kommer att rekommendera flickan att gå vidare till Europadomstolens stora kammare. Länk till artikeln i Infotorg 21 juni 2012 Här är länk till EU domen

I övrigt nämner EU-domstolen – till skillnad från svenska domstolar – den alarmerande ökningen av olika former av sexbrott mot barn, de tar också upp de allvarliga konsekvenserna dessa brott mot barn för med sig:

In the Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, drafted in October 2007, the Council of Europe observed, inter alia, that the sexual exploitation of children, in particular child pornography and prostitution, were destructive to children’s health and psycho-social development and that sexual exploitation and abuse of children had grown to worrying proportions at both national and international level, in particular as regards the increased use by both children and perpetrators of information and communication technologies. The Convention therefore obliged its Parties to take the necessary legislative or other measures to prevent all forms of sexual exploitation and sexual abuse of children and to criminalise certain intentional conducts, including offences concerning child pornography. The Convention was ratified by Sweden on 25 October 2007 and entered into force on 1 July 2010. (sidan 9 i domen)

Det här var ett mål som Högsta domstolen b o r d e ha tagit upp men valde att avstå…..

Övergreppet inträffade 2002 då flickan var 14 år. Det polisanmäldes 2004. Flickan som idag är en ung kvinna tycks ha ett ombud som både är kunnig och engagerad. Vi hoppas de driver det här ärendet så långt det är möjligt. Vi tycker också att det är starkt gjort att inte acceptera detta rättsövergrepp hon utsattes för  och skulle önska att fler av de negliegerade barnen hade ombud som drev deras sak vidare.

Vi tror nämligen inte längre att vi kommer få till stånd förbättringar för sexbrottsutsatta barn i Sverige med mindre än att fallen uppmärksammas internationellt och att EU-domstolen får pröva fallen.  Därför rekommenderar vi alla, främst de som kan ha anledning att gå vidare med sina fall, att läsa domen och ta del av hur man i EU ser på den här typen av brottslighet och hur domstolen resonerat – till förmån för offret.

About these ads


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 50 andra följare

%d bloggers like this: