Archive for the ‘Lena Celander-Jörgensen’ Category


Ber om ursäkt för nedanstående och väldigt ostrukturerade inlägg men det finns kanske en del innehåll av intresse…trots allt.. Det har varit en del skriverier om Uppdrag gransknings program om fallet där det inte fanns tillräckliga bevis för att åtala en misstänkt förövare och den vårdnadstvist han är part i och där han av socialtjänsten bedömts […]Sanningen om papparättsrörelsen har skrivit ett viktigt och bra inlägg: SVT Debatt: Richard Gardners propedofila idéer om PAS är inte en ”metod som bygger på fakta” Den så kallade ”barnrättsjuristen” Lena Celander-Jörgensen efterlyser i en artikel på SVT Debatt ökad ”kompetens” hos Socialtjänsten när det gäller bedömning av barns utsatthet och rätt. Hon efterlyser också […]Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 50 andra följare