Archive for the ‘Statistik’ Category


Ny studie: Var åttonde flicka utsatt för sexövergrepp – ”vi är inte alls förvånade”. Var åttonde flicka har tvingats till samlag eller utsatts för försök till samlag innan de fyllt 18 år. Det visar en ny stor nationell brottsofferstudie som SVT tagit del av. Det är Nationellt centrum för Kvinnofrid på Uppsala Universitet som i samarbete […]Stödet till utsatta barn brister Sverige är långt ifrån att leva upp till Barnkonventionens krav på att erbjuda stöd till barn som utsatts för övergrepp. Barn bollas mellan olika verksamheter utan att få den behandling de har rätt till, skriver Åsa Landberg och Carl Göran Svedin. Varje år kommer det in tusentals polisanmälningar om våld […]Vi kämpar för att barn inte ska utsättas för sexuella övergrepp och vi stöttar dem som har blivit utsatta. Oavsett var i landet man bor ska utsatta barn ha samma tillgång till förebyggande stöd från samhället. Så är det inte idag. Därför arbetar vi för att riksdagen ska lagstifta om en sk garantinivå, en lägstanivå […]Vi har skrivit åtskilliga inlägg om humbugteorin PAS  (kallas även PA, PAD eller föräldraalienation - FA) och om dess förespråkare. Längre ner i inlägget skriver vi om den kritik psykologförbundet riktat mot en av de största PAS-hängarna: Lena Hellblom-Sjögren. 19 juli 2011 skrev leg psykolog och psykoterapeut. Tidigare tf socialchef, institutionschef samt öppenvårdscef en artikel i GP om de negativa konsekvenserna av pseudoteorin PAS. Här är en del av artikeln. Länk till artikeln i dess helhet, här. Irrlära riskerar att fria skyldiga pedofiler. Det finns fall där svenska domstolar låter sig påverkas av falsk vetenskap. Föreställ dig en rättegång där det brottsutsatta barnets berättelse ignoreras och i stället kommer att […]Slutligen tar media (DN) upp problemet med barnprostitution i Sverige. Detta har pågått i många år utan någon större uppmärksamhet. Det finns bara två poliser i Sverige som arbetar med uppsökande verksamhet och fokus på barnprostitution och de är stationerade i Stockholm. I övrigt vet man att det finns  vissa samband med barn som utsatts […]Studien är uförd av Christina Blossby och Susanne Garcia Lind 2010, länk till studien.  I den intervjuas sex vuxna personer, den heter: Lyssna!: Sex vuxna individers upplevelser av att berätta om de sexuella övergrepp de har utsatts för i sin barndom.  Även då barnet bestämt sig för att berätta om övergreppen, behöver de något som […]…..och kräva noll tolerans mot sexuella övergrepp på barn? I Sverige? Hur länge till tänker våra makthavare se på medan barn efter barn får sina liv förstörda av pedofiler och andra med störd sexualitet? Vem är den första makthavaren att säga:  Låt våra barn vara ifred!  Varje våldtaget och sexuellt utnyttjat barn är ett barn […]Läs Shedlights intressanta och viktiga inlägg om svenska domstolar, länk. Hon skriver ett inlägg utifrån den här artikeln: (Klicka på bilden för att komma till artikeln)HD:s praxis för beviskrav i våldtäktsmål har slagit igenom rejält i underrätterna. År 2010 slutade 33 procent av alla våldtäktsåtal med friande dom. – Det är den högsta andelen friande domar för alla brottsbalksbrott, säger jur. dr. Katrin Lainpelto vid Stockholms universitet till TT. Studien, som är ett examensarbete, är gjord av Lina Tengvar som […]Svensk lag misstror barn. Sverige har förbundit sig att förverkliga FN:s konvention om barnens rättigheter. I höst rapporterar regeringen till FN hur Sverige lever upp till sina åtaganden.Den 23 feb lämnade Barnombudsmannen över sin bedömning: Sverige uppfyller inte de krav som barnkonventionen ställer. Det gäller utsatta barns rätt att komma till tals och barns rätt […]Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 50 andra följare