Tecken på sexuella övergrepp


Så märker du om ditt barn utsätts för övergrepp

Psykiska symptom

pi Sexualiserat och tvångsmässigt beteende. Tvångsonani.

pi Mardrömmar och sömnsvårigheter.

pi Vredesutbrott.

pi Rädsla och skräck.

pi Håglöshet, orkeslöshet, depression.

pi Barnet beter sig abnormt i omvårdnadssituationer – skriker och är skräckslaget vid blöjbyte och tvättning.

pi Klängighet och osjälvständighet.

pi PTSD – Posttraumatiska stressyndrom exempelvis gråtattacker och rädsla för höga ljud.

Fysiska symptom

pi Ätstörningar och svårigheter att svälja.

l pi Röd och irriterad stjärt, trots god hygien.

pi Vidgning av slidöppningen och mödomshinnan.

pi Irriterade slemhinnor i mun och underliv.

pi Blödningar från slida och ändtarm.

pi Urinvägsinfektioner och flytningar.

pi Barnet kissar och bajsar på sig.

pi 30 procent av barnen uppvisar inga symptom alls.

Källor: Paula Hjeltestrand, kurator och leg psykoterapeut vid BUP Hans och Greta i Örebro. Miriam Almebäck, socionom vid BUP Vasa i Stockholm. Birgitta Berg, socionom, Karlstad kommun. Carl Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid universitetssjukhuset i Lund. Christina Back, socionom och leg terapeut vid BUP Elefanten i Linköping

Orsaker till att barn i n t e berättar, fast man vet eller misstänker övergrepp:

Det finns barn som varit väldigt grovt utsatta, men som berättar väldigt lite. De barnen har blivit hotade, säger Ann-Christin Cederborg.

Andra skäl till barnens tystnad är:

pi Barnet har skrämts till tystnad.

pi Barnets bundenhet till gärningsmannen.

pi Barnet vet inte vad som är rätt och fel.

pi Förövaren har manipulerat barnet.

pi Barnet har inte uppfattat det som ett övergrepp.

pi Barnets ålder och mognad.

pi Förhörsmiljön.

pi Bristande förhörsteknik hos polisen.

pi Tidspress under polisutredningen


2 Responses to “Tecken på sexuella övergrepp”

 1. Hej
  Jag heter Stefan Petterson och skriver till er med anledning av nedanstående problem.

  Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående skall får det stöd och den hjälp som de behöver.
  Socialnämnden ska särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver. Lag (2012:776).

  6 § Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, ska dokumenteras, utredas och avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål. Lag (2010:429).

  ·
  Jag försöker se problemen från ovanifrån med de lagar som redan finns.

  Enligt de lagen skall barnets bästa alltid ses först, även att barnet skall ha kontakt med båda föräldrarna. Det jag märkt och som är problemet är att några kvinnor tar in på kvinnohus och hindrar barnets rätt till kontakt med sin pappa.

  Många gånger finns det anklagelser, där ord står mot ord och att detta utgör den enda bevisningen. Det visar sig ofta att det faktiskt kanske inte förekommit våld på det viset mamman vill få det till.

  i dessa fall skulle jag tycka att en skyddad bostad för kvinnan skulle vara mycket bättre, eller bara en vanlig bostad.

  · Det svåra är när ord står mot ord blir att ta fram sanningen, Jag och hundratals av dem jag har kontakt med säger att utredarna inom Socialtjänsten intar en partisk ställning, Det är ett av Socialtjänstens största problem. Då det utgör ett hinder, att få fram sanningen.

  Jag skulle vilja att det läggs större vikt vid att lagar skall gälla både kvinna och man. Det måste ändras mer i socialstadgar så att pappor är lika mycket värda som mammor – samma lagar samma stadgar – lika värde oavsett kön.

  Att det skall läggas mycket större vikt på rätten till umgänget för barnet, än vad en mamma eller pappan vill, vid en vårdnads tvist.

  Det med falsk tillgivelse är ett allvarligare brott än vad lagen säger,

  · Bakgrund till min förfrågan: Ett exempel på något riktigt allvarligt

  Mamman gör en polisanmälan som enligt lagen klassas som våldtäkt mot barn.

  Lite beroende på hur anmälan ser ut, kommer olika åtgärder för att undersöka om barnet varit utsatt.

  Åklagaren driver förundersökningen, den blir ofta sekretessbelagd, pappan får knappt reda på vad han är anklagad för. Barnet blir undersökt av läkare.

  Läkaren har gjort rätt, läkaren måste undersöka, Problemet är att det är en falsktillgivelse.

  · Den undersökningen som läkaren gjort klassas som våldtäkt om det utförs utan anledning.
  Mamman har på grund av sin falska tillgivelse utsatt barnet för en våldtäkt på grund av sin anmälan.

  Hon har även kanske blivit vålande till pappans död/ självmord. skulle han orka med, så har livet han haft ändras mycket, han får troligt vis flytta i från området han bor i, Även om han blir friad finns alltid det kvar i hanns liv.

  I många länder bland anat USA är det upp till livstids fängelse för en sådan falsk tillgivelse. i Sverige är det ovanligt att det händer något med den som gjort en falsk tillgivelse.

  Det är viktigt att inte ändra på hur lagen ser ut runt det sexuella brottet.

  · Men uppsåtet för brottet måste klassas allvarligare en det gör i dag.

  Jag vet att det kom en ny lag som gör att pappor inte blir dömda för dessa ord mot ord lika lätt längre, den lagen kom i år om jag inte minns fel. Men Barnet har blivit utsatt, och många gånger fortsätter mamman med att hålla borta barnet även efter undersökningen som kan vara helt med det klara att inget övergrepp har förekommit.

  Barnet fortsätter att bli straffat igenom mamman, där kommer de problemen in som jag beskrev från början.

  Anser ni att det finns det anledning att utreda begreppet våldtäkt och ansvar i frågor om anstiftan/falsk tillvitelse som leder till undersökning av minderårig?

  • Man måste ta barns utsagor om övergrepp på allvar och utreda dessa. Kan inte tänka mig att läkarundersökning av barn klassas som övergrepp. Däremot vet vi att det krävs ganska mycket för att man ska undersöka barn som berättar om övergrepp…. Om ditt barn berättat om ett övergrepp som någon bekant till dig skulle ha utfört, skulle du då inte vilja att man undersökte detta vidare?
   Att man inte finner skador är inte samma sak som att övergrepp inte inträffat eftersom det finns olika typer av sexuella övergrepp.
   Självklart ska barn ha rätt att träffa båda sina föräldrar. Så länge ingen av föräldrarna utgör någon fara för barnet ska föräldrarna samarbeta kring barnen efter en separation. Sedan finns det tyvärr föräldrar som inte förmår samarbeta och det innebär att barnen blir lidande och det kan man inte annat än beklaga. Vi tycker inte att en domstol är rätt plats för samarbetssvårigheter men dessvärre tycks det bli allt vanligare.

   I övrigt kan man inte sätta sig in i enskilda fall förrän man har en helhetsbild av hela situationen.

   Med vänlig hälsning
   SuspicioFölj

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 50 andra följare

%d bloggers like this: