Medborgarnas förtroende för rättssystemet..

24Jun10

HD skriver om sekretessbeläggningen av utredningen kring Göran Lindberg härvan. Av somliga även kallad Bordellhärvan 2010. HD tar bland annat upp detta med att två viktiga principer kolliderar- den om öppenhet och den om integritetsskydd. Det stämmer förvisso, men det är inte första eller sista gången det uppstår intressekonflikt mellan de principerna. Men i det här fallet så ligger allmänhetens förtroende för rättssystemet i ena potten och beskyddandet av misstänkta brottslingar i den andra.

De flesta har inget emot att målsägandena i Bordellhärvan 2010 skyddas. Och ingen är nog dumare än att de förstår vilket enormt administrativt arbete det skulle krävas att maskera alla målsäganden i en 2 000 sidor lång utredning. Men till skillnad mot en del journalister och somliga inom rättssystemet så anser nog medborgarna att det är rättsväsendets skyldighet. 

Ur allmänhetens perspektiv

Ur ”allmänhetens perspektiv” är det som nu pågår en av vår tids absolut största rättsskandaler. En högt uppsatt polischef  är anklagad för fruktansvärda brott mot både kvinnor och barn. Media skrev initialt om att det fanns andra mycket högt uppsatta inblandade i sexhärvan. Efter några dagar dementerades detta av polisen.  En förmodat hyfsat insatt person antyder även att Göran Lindberg blivit förvarnad om utredningen och därför begärde G.L förtida pension.. med mera. Men sen har i princip  ”locket legat på”. 

Hemligstämplingen

Sedan kommer detta med hemligstämplingen av utredningen och åklagare Roswalls vägran att prata med media… Frågan om ”likabehandling” handlar om förtroende, allmänheten tror uppenbarligen att Göran Lindberg utsätts för positiv särbehandling och det är något man inom rättssystemet bör ta på största allvar och inte hemligstämpla utredningen och på det viset stärka  misstankarna.

Om någon inbillar sig att inte allt detta inneburit ett förtroenderas (kanske utan motsvarighet) för rättssystemet så lever inte han eller hon bland medborgarna och allmänheten. 

Förtroendeutredningen

Regeringen tillsatte i september 2007 en förtroendeutredning för att ta reda på hur man bland annat skulle stärka medborgarnas förtroende för rättssystemet.

När Förtroendeutredningen var klar och de kom med sitt betänkande 2008  var det förövrigt bara två journalister på plats enligt Maria Abrahmsson,  (ett underbetyg för journalistkåren som är länken mellan rättssystemet och meborgarna). 

Maria Abrahamsson skrev i en artikel i SvD den 9 december 2008  att det inte var vilken fråga som helst som dryftades. /…/Mediesverige borde nog ta sig en funderare på hur väl man ­axlar rollen som rikets tredje statsmakt, efter riksdag och regering.Utredningen har inte brottats med vilken struntfråga som helst. På regeringens uppdrag har den vridit och vänt på medborgarnas förtroende för vad som i Sverige lite nedlåtande brukar kallas domstolsmakten. Alltså den myndighetsutövning som i sin strängaste form kan betyda inlåsning i 20–25 år/…/

Farorna med minskat förtroende

I betänkandet står det bland annat att medborgarnas förtroende för andra myndigheter och organisationer som står domstolarna nära är av betydelse eftersom de över tid samvarierar med förtroendet över domstolarna. Ja, som exempelvis i det här aktuella fallet: polis- och åklagarmyndigheten.

I betänkandet lade man fram en lång rad av olika problem som kommer uppstå om medborgarnas förtroende för rättssystemet minskar (ännu mer). Det är inga bagatellartade problem, det uppstår allvarliga risker och faror med ett urholkat förtroende. Man tar bland annat upp att rättsväsendets legitimitet  är i fara (sidan 66)

På sidan 77 i betänkandet tar man upp det faktum att det allvarligaste problemet ur förtroendesynpunkt är om ”medborgarna bibringas uppfattningen att det finns inslag i processen diskriminering, korruption, fusk eller andra tecken på oärlighet från institutionens sida”…

Läs på Roswall och c.o…

Varför tillsätter man föresten dylika utredningar och lägger ner tusentals arbetstimmar på att forska och utreda om kunskapen ändå inte används? Vi rekommenderar dock Roswall och c.o att läsa igenom betänkandet och de får gärna ta till sig resultaten som framkommer i den. För det Roswall och c.o gör nu är som taget ur skolboken på hur man totalhaverar medborgarnas förtroende för rättssystemet…

About these ads


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 50 andra följare

%d bloggers like this: