Dags för haverikommission…

17Jul11

Något måste göras när barn i Sverige tvingas umgås med sina förövare eller ännu värre: tvingas bo med dem. Man skulle aldrig tvinga en vuxen som utsatts för sexuella övergrepp eller våldtäkter att umgås med sin förövare. Bara tanken är helt absurd.

Shedlight har skrivit ett mycket starkt och tankeväckande inlägg om bristerna i rättssystemet – som inte tar hotade kvinnor och barn på allvar. Vi instämmer med henne eller honom om att det behövs en haverikommission: http://shedlight.bloggplatsen.se/2011/07/16/5826314-haverikommission/

About these ads


2 Responses to “Dags för haverikommission…”

 1. 1 Utred rättsväsendet NU

  Och dags för en domstol för mänskliga rättigheter i Sverige!

  En domstol för mänskliga rättigheter måste inrättas. En domstol i vilken domare har kunskap och kompetens om mänskliga rättigheter. En domstol i vilken domarna inte styrs av osunda värderingar och attityder, fördomar och okunskap.

  Dagens domare har inte kunskap eller kompetens inom mänskliga rättigheter. De har inte heller kunskap om Europakonventionen och Europadomstolens praxis på området.

  Mänskliga rättigheter har inte ingått i deras utbildningar och de har inte heller visat vilja att skaffa sig kunskap och kompetens inom området.

  Dagens domarkår är inte utsedd pga sin kunskap och kompetens eller kunskap och kompetens inom området mänskliga rättigheter, de har blivit utsedda genom sina kontakter och nätverk i ett slutet system som inte varit transparent och öppet.

  Kontakter och nätverk har aldrig borgat för kunskap och kompetens och kommer heller aldrig att göra det.

  De värderingar och attityder som uttrycks i domskälen är under all kritik.

  Normerna som råder inom rättsväsendet måste synliggöras och problematiseras.

  Dagens domare är del av en maktelit som håller varandra bakom ryggen och som vill osynliggöra att makteliten är väl representerad bland de som utövar våld och sexuella övergrepp mot barn, bland sexköparna, bland de som utövar våld mot kvinnor etc.

  Aktuell och relevant forskning finns, men beaktas inte av domarna. Det finns domare som inte iakttar gällande lagstiftning. Att de sedan tar media till hjälp för att dölja sitt maktmissbruk är ett allvarligt hot mot demokratin och rättssäkerheten!

 2. 2 Oli

  När jag läser detta inlägg känner jag att det finns hopp, hopp för alla som blir utsatta och de som står på de utsattas sida, jag stödjer er uppmaning om att genast införa en domstol för mänskliga rättigheter i sverige.
  Detta framgångsrika stolta land som behandlar de svagaste och minsta av våra medborgare som värdelösa människor utan egen åsikt eller värda att lyssnas på.
  De människor som nu uttalar sig ang den kidnappade flickan har ingen kunskap eller vetskap om fallet, ändå väljer dom sida,och som står inte på flickans sida.
  Vem ska hjälpa henne om inte människor i maktposition agerar opartiskt utan inflytande av media eller de människor som skriker högst.
  Drevet går, vilka hänger på? jag är stolt över att säga att jag INTE gör det.
  oli

  SVAR: Det vi ser är en form av propaganda som sätter igång närmast per automatik. Det beror på att många i propagandagrupperna själva antingen är misstänkta för sexbrott mot barn eller lever i relation med en sådan. Deras åsikter och ”engagemang” präglas av deras personliga situation där det tydligt framgår att de inte förmår inte en objektiv attityd vare sig i aktuella kända fall eller tidigare. Faktum är att de anser att alla som säger att de är oskyldiga också är det, detta ställningstagande för både dömda och misstänkta förövare är konsekvent och det finns inget som helst barnperspektiv i det.

  Vi på Suspicio utgår från ett barnperspektiv och försöker sätta oss in fakta utifrån det barn har berättat och som finns dokumenterat.

  Drevet mot sexbrottsutsatta barn har pågått närmare 20 år i Sverige. Den stora skillnaden idag jämfört med då är att alla kan se det som tidigare pågått i tysthet. En annan viktig skillnad är att den som vill kan ta del av fakta och kan därmed bilda sig egen uppfattning istället för att lyssna på de som skriker högst. Stort tack för din kommentar

  mvh
  SuspicioFölj

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 50 andra följare

%d bloggers like this: