Avslöja maktmissbruk och korruption….

02Sep11

Välkommen till Radioleaks

Det här är Radioleaks, en krypterad tjänst för dig som vill lämna  information till Sveriges Radio. Hjälp oss avslöja maktmissbruk och korruption. Hur går det till på ditt äldreboende, hur behandlas du av din arbetsgivare, hur används skattepengarna egentligen på myndigheten där du jobbar? Vi tar emot allt från mycket känslig information till din berättelse om missförhållanden på jobbet. Radioleaks, bryt tystnaden!

Radioleaks är till för våra lyssnare och läsare, medborgarna, de som ett
public service företag som Sveriges Radio arbetar för. Genom Radioleaks kan du digitalt och krypterat lämna över information till Sveriges Radio [...]. Läs mer om hur du kan lämna information

Vi på Suspicio har genom åren fått ta del av närmast hårresande fall av maktmissbruk, vänskapskorruption, nochalans och jäv som påverkat barn på ett livsavgörande sätt. I en del fall  har vi grävt vidare och gjort resarch för att få en bredare och mer nyanserad bild av vad som inträffat eftersom många som hör av sig till oss förmedlar en högst ensidig sådan. I de fall vi fördjupat oss har det visat sig att uppgifterna vi fick i första hand stämde. Det visade sig vara korrekt att uppgifterna kom från desperata människor som blivit utsatta för allvarliga former rättsövergrepp.

Vi anser även att underlåtenhet att agera och/eller inte bry sig om att ta exempelvis orosanmälningar om att barn far illa på allvar är en form av rättsövergrepp mot barn.  Vad vi däremot inte kan svara på är v a r f ö r de här rättsövergreppen kan fortgå. För det gör det!

Vi ser förövare som utsatt sina barn för sexuella övergrepp gå fria trots att det finns en närmast överväldigande bevisning. Varför? Kan det bero på att förövarens föräldrar råkar vara vänner med exempelvis en domare? Eller kan det bero på annan form av jäv? Eller kan det bero på att man inom vissa delar av rättssystemet sympatiserar mer med pedofiler än deras offer?

Kan rättsövergrepp fortgå på grund av att förövaren lyckats manipulera naiva och okunniga utredare både inom socialtjänst och polis?

Vi har våra teorier om skäl till en del av de rättsrötor vi gått igenom, men ofta kan vi inte ens skriva om dessa av hänsyn till anhöriga och andra. Däremot borde grävande journalister kunna bidra med att granska det som pågår mot barn som utsatts för våldtäkter och andra sexuella övergrepp men som inte får någon rättslig upprättelse.

Vi liksom  många andra anser att situationen för alla de barn i Sverige som inte får rättslig upprättelse är närmast absurd. Förstår man inte vad det får för konsekvenser för brottsutsatta barn och presumtiva offer att endast 3 % av förövarna blir åtalade och dömda? Det är en skandal att inte media gräver djupare i det här och ställer ansvariga till svars för rättsrötorna, systemfelen, flatheten och allt annat som ligger bakom bristerna inom rättssystemet!

About these ads


6 Responses to “Avslöja maktmissbruk och korruption….”

 1. 1 Vanja

  Ja – visst är det fruktansvärt att endast 3% av förövarna blir åtalade och dömda! Kan det vara så att det finns en inrotad ovilja i att från mediernas sida rapportera om de sk ”vårdnadstvisterna” där en förälder upptäckt övergrepp och barnen ändå tvingas till förövaren? Jag upplever det som att myndigheterna försöker förändra verkligheten. Betydligt fler än 90% av dömda vålds- och sexbrottslingar är män. Ändå ska ”vårdnadstvisterna” utmynna i 50-50. Det innebär ett fullständigt skräckscenario för många barn som tvingas till förövare.
  Varför ser det ut så här undrar ni och det gör jag också. Resonerar i samma banor, men också att några av dessa förövare är så intensiva att socialen inte orkar sätta stopp. Ta t ex en förövare som trakasserar sin exsambo med otaliga mail, sms, telefonsamtal. Helt plötsligt får han/hon inte det för sin advokat. Då bombarderas soc och rättsväsende i stället. Det blir lugnare hos myndigheter och advokater om förövaren får sin vilja igenom. Och barnen sviks då å det grövsta för att soc-arbetare m fl inte orkar göra sina jobb.
  Jag tycker det är hög tid att media tar och studerar de här ”vårdnadstvisterna” där det enligt vanligt folk finns mer än överväldigande bevisning för att ena föräldern förgriper sig på sina barn.

  • Instämmer till fullo i det du skriver. Det är en fruktansvärd utveckling med värdelösa utredningar där det osannolika blir ”sannolikt”. Som i ett fall där barn berättar om övergrepp och polisen hittar BEVIS men ändå frias förövaren och i media utmålas han som ett offer.

   Eftersom vi inte tänker tiga längre belyser vi i den mån det är möjligt offrets utsaga. Så länge gammelmedia och bloggar förmedlar förövarlögner och förtal som går att bevisa kommer vi nyansera den bilden med fakta.

   För några år sedan tog vi del av en studie där det framkom att polis/åklagare ”endast” klarade upp ca 27% av sexbrott mot barn och tyckte det var en katastrof och målet var att bli bättre.

   Idag är samma siffra nere på skandalösa 3 %!!

   Hur är det möjligt att det här inte uppmärksammas i media som i sin tur ställer makthavarna mot väggen?

   När siffran var nere i 7 % trodde ingen det kunde bli värre…men det blev det. Propedofila lobbyister har haft medvind länge och tycks snart ha fått som de vill – 0 % dömda barnskändare.

   mvh
   Suspicio

 2. 3 Enri

  Rättsväsendet låter sig ofta manipuleras. Jag läser just nu på flaschback om filipstad pedofilernas paradis. Tårarna forsar.

  • Har inte följt tråden och kan därför inte uttala oss.
   mvh
   Suspicio

 3. 5 Daniel

  Korruption, mutor, dolda konton, ja se här: http://www.youtube.com/watch?v=tH7-f8ogCwI

  • Tack för länken Daniel. Vi är inte insatta i det här fallet, men enligt youtubeklippet med innehållande tidningsartiklar och intervjun med den anställde? verkar detta vara en skandal av stora mått.

   Det är enormt allvarligt om det handlar om bristande patientsäkerhet och oseriösa läkarmottagningar!! Vi samhällsmedborgare ska genom vårt höga skattetryck försäkras om att vi har den bästa och högsta möjliga kvalité inom all sjukvård eftersom v i är kunderna och vi är de som står för notan.

   Barn är per defintion en mycket utsatt grupp, men det är även svårt sjuka människor som inte kan föra sin egen talan.

   Egentligen borde alla som uppmärksammar olika former av rättsröta slå ihop oss i ett gemensamt forum istället för att sprida ut oss. Det innebär inte att vi behöver engagera oss i varandras ämnesområden utan ha en gemensam plattform där uppgifter om rättsröta blir lättillgänliga istället för utspridda som de är idag. Mejla oss gärna om ni har ideér eller tankar kring detta: tipsaoss@gmail.com. Ja, vem som helst är välkommen att mejla och berätta, skriva gästinlägg hos oss eller ge oss mer information.

   Stort tack för länken Daniel, vi hoppas många besöker den och tar del av innehållet eftersom det som förmedlas låter ytterst alarmerande.
   mvh
   SuspicioFölj

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 50 andra följare

%d bloggers like this: