Brottsofferfokus…

21Jan12

Brottsoffermyndigheten har (naturligtvis) ett brottsofferfokus i sin verksamhet. Mer om dem kan man läsa på deras sajt, länk här. Brottsoffermyndigheten söker sig även utanför sin egen verksamhet och till högskolor för att uppmuntra till studier och forskning om brottsoffer:

2011 belönades återigen tre kandidater varav en är Camilla Landgren som skrev om Våldtäkt mot barn eller sexuellt utnyttjande av barn – en kritisk analys av den straffrättsliga tillämpningen. Det är en av de bästa vetenskapliga analyser  vi tagit del av när det gäller just granskningen av den straffsrättsliga tillämpningen och hur domstolar närmast vanemässigt - numera - bortser från lagstiftarens intentioner med den skärpta lagstiftningen 2005. Dvs den att barn under 15 år är just barn och ska behandlas som sådana och inte små vuxna - vilket domstolarna dessvärre gör.

Vi har inte haft tid att fördjupa oss i studier, forskning och annan vetenskaplig litteratur senaste halvåret. Men denna studie är i alla fall en de bästa vi tagit del av på mycket länge. Den tar upp en del av det vi själva ofta kritiserar, dvs  domstolsväsendets syn på barnsexbrottsoffer ( vs förövarna.)

Landgren granskar kritiskt hur domstolarna  förhåller sig till brott som enligt lagstiftarens intentioner är våldtäkt på barn men där domstolar ständigt tycks finna förmildrande omständigheter (ja förmildrande för förövarna) så att de döms till sexuellt utnyttjande av barn när det i själva verket borde vara för våldtäkt av barn.

Det står tydligt att svenska domstolar lägger ett enormt ansvar på barnsexbrottsoffer, ett ansvar som ska åligga den vuxne.  Många barn får bära ansvarsbördan – i fall där de inte säger nej, gör motstånd eller skriker. För det måste de göra. Än idag! Annars är de inte trovärdiga.

Jisses. Har vi inte kommit längre? Är inte tid och utveckling något som strävar framåt - hela tiden? Hur kommer det sig att vi i domslut efter domslut ser formuleringar som knappt skulle godtagits 1980? Varför når inte forskning och kunskap in i domsalarna?

Finns en del enkla lösningar på problemet: Byt ut de som gjort sitt inom rättssystemet. Ta bort dem som uppenbart inte kan sköta och ta ansvar för sina viktiga ämbeten. Släng ut dem som låter sina förövarsympatier lysa igenom  vid domslut. Detta kränker brottsoffren.

Det vore en bra början. Sedan  är naturligtvis ständig kompetensutveckling ett måste inom hela rättssystemet. Ökad kunskap om barn, viktimologi, förövare, psykopati och andra sjukliga egenskaper som gör att alltför många förövare lyckas manipulera både polis och domstol.

Vi har läst igenom Camilla Landgrens vetenskapliga analys och den håller en hög kvalité. Hon ger flera fallexemplel, jämför och visar upp det absurda i domsluten, hon analyserar domstolarnas förhållningssätt förövare vs brottsoffer vilket synliggör domstolarnas avsaknad av barnperspektiv. Men här ges också en inblick i deras avsaknad av brottsofferperspektiv i många fall. Där framkommer också att domstolar har en förlegad syn på brottsoffer och domstolarnas bristande kunskap om viktimologi känns närmast unken. Man lägger ansvaret över den vuxnes sexualitet på barnet, vilket inte bara är motbjudande utan borde närmast vara kriminellt!

Dessutom går domstolarna emot lagstiftarens intentioner som framgår tydligt i förarbetena till nya lagen 2005. I domstolarna gör de med andra ord lite som de vill.

Dessvärre har vi inte tid att lägga upp alla viktiga avsnitt här och ge våra synpunkter på dem och vi hinner heller inte på något annat sätt att fördjupa oss i den. Just nu. Men vi rekommenderar alla som är intresserade av dessa frågor att läsa den om ni inte redan gjort det. Ännu en länk (studien börjar på sidan 141.)

Ni som orkar läsa eller redan läst studien, ge gärna era kommentarer på den i kommentarsfältet, via mejl eller länka till egna bloggar ifall ni skriver om den. Självklart får ni skriva ett inlägg här som vi kan publicera, antingen anonymt eller med namn. Ni väljer själva.

***

Det är möjligt att en del förbättrats efter 2010 då groominlagen infördes eftersom den förbjuder vuxna att ta kontakt med barn i sexuella syften. Landgrens uppsats är skriven 2009. Dock har vi efter 2010  läst domslut som strider mot det som står i förarbetena till lag 2005……………. Även synpunkter på det tas emot, ja dvs om det finns exempel på förbättringar jmf 2009 ochnnan dess….Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 50 andra följare

%d bloggers like this: