Aftonbladets polisgranskning…

28Mar12

Många har säkert följt och följer Aftonbladets polisgranskning. Det är intressant läsning som ger en del viktig fakta och information. Något av det som framkommit är sådant som många redan känner till -  i synnerhet brottsoffer.  Nämligen att en alldeles för liten tid av polisarbetet används till att lagföra upptäckta brott:

En analys av avsikterna med de olika polisaktiviterna visar att bara en liten del av tiden ägnasåt vad som strikt sett kan definieras som brottsförebyggande aktiviteter – endast två procent. Aktiviteter för att upptäcka brott och för att lagföra upptäckta eller redan anmälda brott upptar tio respektive 14 procent av tiden. Överhuvudtaget domineras tiden av aktiviteter som inte är brottsrelaterade.

Länk till polisforskarna Johannes Knutsson och Stefan Holgerssons sammanställning av sin rapport. I övrigt samma rapport som Rikspolisstyrelsen (RPS) ville stoppa - länk till artikel 28 mars 2012…..

Edit: Aftonbladet söker efter brottsoffer som fått sina polisanmälningar nedlagda väldigt snabbt. Kanske något för alla de som genom åren delgivit oss de tragedier som uppstått till följd av nedlagda polisutredningar om sexövergrepp mot barn:

EFTERLYSNING: Har din anmälan lagts ner rekordsnabbt?

I ett försök att kartlägga hur polisen hanterar ärenden söker vi nu exempel på personer som upplever att deras anmälan har lagts ner ovanligt snabbt. Har du gjort en anmälan och sedan fått svar om den lagts ner på väldigt kort tid? Hör av dig till oss och berätta, med namn och bild och gärna ett foto eller kopia på beslutet om att ärendet lagts ner. MEJLA POLISTIPS@AFTONBLADET.SE

About these ads


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 50 andra följare

%d bloggers like this: