Archive for the ‘Lena Hellblom-Sjögren’ Category


I Sverige och en rad andra länder (I bl.a Canada, Australien, USA, Norge, Nederländerna och Nya Zeeland – där man även tar kampen  mot animerad pedofilporr – även kallad barnporr – på allvar ) är det förbjudet att inneha och sprida animerade/tecknade bilder av våldtäkter på barn eller bilder som har ett sexuellt syfte. Det finns […]Erik Rodenborg har skrivit ett mycket bra inlägg som delvis förklarar varför det är allt vanligare att misstänkliggöra barn som berättar om sexuella övergrepp och varför man smutskastar dem som tar barns utsagor på allvar…. måndagen den 9:e september 2013 En långsiktig kampanj för förövarnas ”rätt” att begå övergrepp Den kampanj som startats i och med Uppdrag Gransknings program bör inte ses isolerat. Det är ännu ett steg i  något mycket mer långsiktigt. När kunskapen om omfattningen av fysisk barnmisshandel kom i tidigt 60-tal, om omfattningen av sexuella övergrepp mot barn kom  i slutet av 70- och början av 80-talet, och om existensen av organiserade och ”rituella” övergrepp kom i sent 80- och tidigt 90-tal, skakades stora sektorer av samhället. Detta samhälle är i hög grad […]Det finns många goda skäl till att PAS (parental alienation syndrom)  – eller PAD, PA eller FA (föräldraalienation) som den också kallas – varken kom med i DSM – IV eller nu senast DSM – V. *  Skälet till att PAS inte kan anses vara en psykiatrisk diagnos är på grund av att det inte finns […]Läs My Vingrens viktiga debattinlägg om PAS. Vi har citerat delar ut artikeln som finns att läsa i sin helhet här: http://www.genusfolket.se/vetenskap/papparattsrorelsen-for-dummies-vilka-ar-pas-foresprakarna/ Papparättsrörelsen for dummies: Vilka är PAS-förespråkarna? Detta är del 3 i en artikelserie om papparättsrörelsen och PAS. Här kan du läsa första delen: Vad är PAS? och här finns del två, om PAS i […]Vi har skrivit åtskilliga inlägg om humbugteorin PAS  (kallas även PA, PAD eller föräldraalienation - FA) och om dess förespråkare. Längre ner i inlägget skriver vi om den kritik psykologförbundet riktat mot en av de största PAS-hängarna: Lena Hellblom-Sjögren. 19 juli 2011 skrev leg psykolog och psykoterapeut. Tidigare tf socialchef, institutionschef samt öppenvårdscef en artikel i GP om de negativa konsekvenserna av pseudoteorin PAS. Här är en del av artikeln. Länk till artikeln i dess helhet, här. Irrlära riskerar att fria skyldiga pedofiler. Det finns fall där svenska domstolar låter sig påverkas av falsk vetenskap. Föreställ dig en rättegång där det brottsutsatta barnets berättelse ignoreras och i stället kommer att […]Det är något speciellt med årskiften. Det är som att man hoppas kunna lägga allt gammalt bakom sig med önskan om en fresh start 1 januari där man börjar om på nytt. Trots att allt i själva verket bara fortsätter. Det är egentligen inte fel att vilja lägga händelser och trista skeenden bakom sig och se framåt, tvärtom. Men det är oerhört trist när man till och med väljer att lägga mycket av den samlade kunskapen som finns bakom sig och fortsätter uppfinna hjulet gång på gång istället för att se vad exempelvis samlad forskning och empiri har givit och arbetar vidare utifrån det… Nåväl, en vacker dag kanske också Sverige blir ett land där forskning inte samlas på hög för att ersättas av ny forskning som ersätts av ….ja […]Bloggaren Shedlight har lagt in en lång kommentar i ett  inlägg. Oerhört bra och intressant skriven och tar upp en del av de problem vi själva skriver om. Här är en del av inlägget: [...]Våldsamma män med en enligt rättsväsendet ”skyddsvärd” position kan med framgång t ex tillerkännas ensam vårdnad utan motivering av domen trots […]Sanningen om papparättsrörelsen har skrivit ett viktigt och bra inlägg: SVT Debatt: Richard Gardners propedofila idéer om PAS är inte en ”metod som bygger på fakta” Den så kallade ”barnrättsjuristen” Lena Celander-Jörgensen efterlyser i en artikel på SVT Debatt ökad ”kompetens” hos Socialtjänsten när det gäller bedömning av barns utsatthet och rätt. Hon efterlyser också […]Det var knappt så vi trodde våra ögon när vi läste ett inlägg på Pär Ströms blogg Genusnytt: Uppmaning: Kom på rättegången – för att stoppa mansförtrycket! Av ParStrom En pappa i Södertälje är som många andra pappor hårt drabbad i en vårdnadstvist. Socialen tog genast mammans parti, trots att hon var uppenbart olämplig. Socialen har utan grund pekat ut pappan som skyldig till sexuellt ofredande, och de har motarbetat honom (och stött mamman) i tre års tid. Efter en mycket lång kamp lyckades dock pappan faktiskt vinna, i så måtto att han fick vårdnaden om barnen. Slutet gott, allting gott? Nja, nu är det så att det här inte är vilken pappa som helst. Inte den vanliga svenska mannen som skrapar med foten och tittar ner i marken när han får smällar. Det […]Den som hyser den minsta tvivel om att en bevislig förövare I Sverige kan få umgänge/vårdnaden om sitt offer MÅSTE se det här filmklippet där advokat Eva Kornhall berättar hur den vidriga verkligheten ser ut. Hon tar även upp den korruption finns kring de här fallen och lite om hur den finansieras. Se Thor-Björn Bergmans viktiga kortdokumentär med advokat […]Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 50 andra följare