Archive for the ‘Monica Dahlström-Lannes’ Category


- Blev det tillåtet Att sexutnyttja och våldta minderåriga barn mot betalning (Detta trots att FN:s barnrättskommitté har riktat kritik mot Sverige för att sexköp av minderåriga i Sverige ses som ett mindre allvarligt sexualbrott mot barn) : – Var det okej för  kommuner att ljuga för förskoleföräldrar om i vilken omfattning en pedofil förövare arbetat på […]Erik Rodenborg har skrivit ett mycket bra inlägg som delvis förklarar varför det är allt vanligare att misstänkliggöra barn som berättar om sexuella övergrepp och varför man smutskastar dem som tar barns utsagor på allvar…. måndagen den 9:e september 2013 En långsiktig kampanj för förövarnas ”rätt” att begå övergrepp Den kampanj som startats i och med Uppdrag Gransknings program bör inte ses isolerat. Det är ännu ett steg i  något mycket mer långsiktigt. När kunskapen om omfattningen av fysisk barnmisshandel kom i tidigt 60-tal, om omfattningen av sexuella övergrepp mot barn kom  i slutet av 70- och början av 80-talet, och om existensen av organiserade och ”rituella” övergrepp kom i sent 80- och tidigt 90-tal, skakades stora sektorer av samhället. Detta samhälle är i hög grad […]Som många av oss idag vet händer det att barn blir utsatta för övergrepp av en förälder och när den andra föräldern lyssnar på barnet och tar barnets berättelser på allvar påbörjar förövaren en process om barnet som gör att fokus flyttas från det barnet berättar till själva processen. Dessutom inleder förövaren en manualbaserad kampanj mot […]Många sexbrottsoffer vågar träda fram och göra en polisanmälan efter att de läst eller hört om andra som blivit sexuellt utnyttjade och våldtagna. Barnsexbrottsoffren har inget att skämmas för men ändå känner en del av dem skuld och skam. Det är inte barnsexbrottsoffrens fel att de blivit utsatta för en störd vuxens sexuella övergrepp. Ändå tar […]Vi har genom åren tagit upp det faktum att barn som berättar om våldtäkter och sexuella övergrepp inte alltför sällan tvingas bo och/eller umgås med förövaren.  Trots att kämpar som Monica Dahlström-Lannes och många andra har  försökt belysa det här problemet genom att till och med beskrivit konkreta fall – så fortgår den här katastrofala situationen. Istället för att media angriper det här problemet så väljer de fokusera på fall där människor blivit oskyldigt anklagade. Istället för att skriva om en av vår tids största rättsskandaler: att endast 3 % av de anmälda pedofila förövarna åtalas och döms så fokuserar man på de enstaka fall där myndigheter ingripit en gång för mycket än det enorma antal fall där myndigheterna inte ingriper alls! Det finns lobbyister och propagandaspridare som anser det vara viktigare att sprida lögner och  smutskasta sådana som […]Vi har i inlägg efter inlägg redogjort för hur barnvåldtäktsmän och/eller barnmisshandlare får vårdnaden om sina offer. Hur kan det komma sig att så  många pedofiler i Sverige får vårdnaden om sina incestoffer? Är det fråga om korruption och rättsröta i samtliga fall? Det vet inte. Vi vet dock att det finns tjänstemän inom både […]Såg en artikel skriven på Newsmill av Monica Dahlström-Lannes som… Näe, det går inte att beskriva. Det måste läsas. Hela inlägget är ett citat från Newsmill publicerat 14 januari 2011. Här är länk till artikeln.   ”Stoppa myndigheters övergrepp på barn! Mamma anhölls för barnpornografibrott när hon uppmanades att rädda bevis. När åklagaren lade ned förundersökningen […]Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 50 andra följare