Archive for the ‘Viktimologi’ Category


Riksåklagaren ser ut och välja att inte gå vidare i gruppvåldtäktsmålet där en 15-årig flicka våldtogs av 6 unga män. Tidigare i år hade flera pojkar sex med en 15-årig flicka i Tensta. Efter att tingrätten dömt sex jämnåriga pojkar för grov våldtäkt eller försök till grov våldtäkt friades de i hovrätten – vilket orsakade starka […]Vi har länge länkat till Grace Browns Project Unbreakable där sexbrottsoffren håller upp skyltar med citat på vad deras förövare sagt. Nu skriver SvD om Graces projekt och lägger upp citat från svenska offer. Vi hoppas detta sprider sig och att fler (barn)våldtäktsoffer gör sina röster hörda. Hör av dig till SvD om du vill ta […]Stödet till utsatta barn brister Sverige är långt ifrån att leva upp till Barnkonventionens krav på att erbjuda stöd till barn som utsatts för övergrepp. Barn bollas mellan olika verksamheter utan att få den behandling de har rätt till, skriver Åsa Landberg och Carl Göran Svedin. Varje år kommer det in tusentals polisanmälningar om våld […]Edit: Vi flyttar fram inlägget som vi skrev 30 september 2013 med uppdateringar i slutet. De unga männen som gemensamt våldtog den 15-åriga flickan dömdes av Solna tingsrätt för gruppvåldtäkt men har nu friats av svea hovrätt! Detta är inte bara förödande för det aktuella brottsoffret utan signalerar också att det räcker med att om en […]Det händer att barn som utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkter uppvisar ett onormalt beteende, dvs ett sexuellt beteende som andra jämnåriga som inte utsatts för övergrepp inte uppvisar. För att veta om ett sexuellt beteende är normalt eller onormalt krävs det forskning inom området. En av dessa forskare är Åsa Kastbom ST-läkare, doktorand vid Linköpings […]Den som följt vår blogg vet att vi vid flera tillfällen skrivit om de så kallat ”ideala brottsoffren” och om viktimologi. Vi har många gånger upprörts över hur dåligt bemötta våldtäktsoffer blivit på grund av att de inte agerat eller reagerat så som okunniga ”förväntar” sig att de ska göra. Vi har skrivit om barn […]Studien är uförd av Christina Blossby och Susanne Garcia Lind 2010, länk till studien.  I den intervjuas sex vuxna personer, den heter: Lyssna!: Sex vuxna individers upplevelser av att berätta om de sexuella övergrepp de har utsatts för i sin barndom.  Även då barnet bestämt sig för att berätta om övergreppen, behöver de något som […]I förra inlägget skrev vi om ett brottmål där förövaren dömdes till 3,6 års fängelse för sexuella övergrepp på sitt barn. Vi vill börja med att poängtera att vi inte haft kontakt med någon i detta fall utan har endast läst det som står i domen om brottmålet där pappan dömdes till fängelse för 1.Våldtäkt […]Brottsoffermyndigheten har (naturligtvis) ett brottsofferfokus i sin verksamhet. Mer om dem kan man läsa på deras sajt, länk här. Brottsoffermyndigheten söker sig även utanför sin egen verksamhet och till högskolor för att uppmuntra till studier och forskning om brottsoffer: 2011 belönades återigen tre kandidater varav en är Camilla Landgren som skrev om Våldtäkt mot barn eller sexuellt utnyttjande av barn – en kritisk analys av den straffrättsliga tillämpningen. Det är en av de bästa vetenskapliga analyser  vi tagit del av när det gäller just granskningen av den straffsrättsliga tillämpningen och hur domstolar närmast vanemässigt - numera - bortser från lagstiftarens intentioner med den skärpta lagstiftningen 2005. Dvs den att barn under 15 […]En blogg som skriver om sexuella övergrepp och bortträngda minnen inleder så här: Thomas Quick och bortträngda minnen  /Skrivet 22/12 2008./ Har sett andra delen av Hannes Råstams dokumentär om Thomas Quick. De konkreta detaljerna kommer säkert att stötas och blötas i åratal framöver, men här ska jag kort ta upp en annan sak. Programmet utvecklas efter hand till ett generellt angrepp på alla teorier att minnen kan trängas bort. Man intervjuar Richard J. McNally, som påstås redovisa ”vetenskapens” nuvarande syn på dessa frågor. I svepande formuleringar avfärdar han att trauman kan trängas bort, och tar också avstånd från att multipel personlighet kan ha något att göra med traumatiska barndomsupplevelser. Vad som inte framkommer i programmet är att […]Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 50 andra följare